Port of The Hague: Safety First

Het Port City Futures blog (een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam) publiceert op 21 oktober 2021 een essay van mij over de historische ontwikkelingen en de toekomstige perspectieven van het havengebied in Den Haag. Geïnteresseerd? Ga naar: https://www.portcityfutures.nl/news/port-of-the-hague-safety-first